Chittagong

Faysal Bin Kasem

Faysal Bin Kasem

District Coordinator Chittagong

01676253215

Md. Masud Rony

Md. Masud Rony

District Coordinator Chandpur

mmasudrony1990@gmail.com 1937632399

Saiful Islam Rayhan

Saiful Islam Rayhan

District Coordinator Noakhali

sirayhancse@gmail.com 1630907832

Md. Jalal Uddin

Md. Jalal Uddin

District Coordinator Rangamati

jalal.unitech@gmail.com 1775974757

Md. Arif Rahman Chowdhury

Md. Arif Rahman Chowdhury

District Coordinator Comilla

arifchowdory336@gmail.com 1965519174

Ridwan Bin Akhter

Ridwan Bin Akhter

District Coordinator Cox’s Bazar

ridwan.sunny30@gmail.com 1816039077

Tareq Aziz

Tareq Aziz

District Coordinator Bandarban

1728355036

Abdulla AL-Zubaer

Abdulla AL-Zubaer

District Coordinator Brahmanbaria

1955328546

Samiha Nur

Samiha Nur

District Coordinator Feni

1630882313